“Din nasihattir.” hadis-i şerifi, muhtemel ki en bilinen nebevî sözlerden biridir. Camilerimizde minber girişindeki örtülerde genellikle bu hadis-i şerif bulunur; öğüt vermenin, hakkı ve...

Nasihat, Arap dilinin en kapsamlı, veciz ve özlü kelimelerinden biridir. Dil bilimciler, Arapçada nasihat ve felâh kelimeleri kadar dünya ve ahiret hayırlarını bünyesinde toplayan...

Bir gün hayatlar sönecek, nefesler kesilecek, her nefis ölümle yüz yüze gelecek, kabirde ve mahşerde hesap verecek, sonrasında ya cennete ya da cehenneme yerleşecek....

Ramazan-ı Şerifle Gelen İhsanlar Ebu Hüreyre r.a.’tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasulullah s.a.v. şöyle buyurmuştur: “Ümmetime Ramazan ayına mahsus beş özellik verilmiştir ki, bunlar daha...
Adalet İçin

(Makaleyi dinlemek için oynatma tuşuna tıklayın) Cenab-ı Mevlâ bizleri dünyada kulluk için yaratmış ve bu kulluğun sınırlarını da peygamberler vasıtasıyla haber vermiştir. Her insanın, Allah...

“Nimet verdiklerinin yoluna ilet bizi; gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil.”  (Fâtiha, 7) Namazların her rekâtında Fâtiha-i Celîleyi okurken Allah kelamının diliyle yaptığımız dualardan biri...

Kelime olarak; hoşnut ve memnun olmak, beğenmek, itiraz etmemek gibi anlamlara gelen “rıza” tasavvufta son derece önemli bir kavramdır ve zühd ahlâkının özünü oluşturur....

Allah Tealâ’nın sevdiğini bildirdiği kullardan biri de “muhbit” olanlardır. Kur’an-ı Kerim’de muhbit değil, bu kelimenin çoğulu olan “muhbitîn” geçmektedir. Buna ek olarak aynı kökten...

17. yüzyılın mutasavvıf alimlerinden Abdullah b. Alevî el-Haddâd k.s., “Risâletü Âdâbi Sülûki’l-Mürîd: Müridin Edepleri” adlı kitabında kalbi vesveselerden ve kötü ahlâktan korumak hususunda şöyle...

Mağfiret Gecesi: Berat Kandili Şaban ayının 15. gecesi Berat kandilidir. Bu geceye bereketli ve feyzi bol bir gece olması sebebiyle “mübarek gece”; günahların affı ve...

Tasavvuf ve Menşei Allah Tealâ buyurur ki: “Rahman olan Allah’ın (has dostları ve) kulları yeryüzünde tevazu hali içinde yürürler. Cahiller kendilerine takıldıkları zaman, güzel ve...

Nesep “soy” demektir ve hem baba hem anne tarafından olan akrabalık bağına bu isim verilir. Yani baba, anne, dede şeklinde yukarıya doğru devam eden...

Cenab-ı Hak, “Ey iman edenler, Allah’ı çok zikredin.” (Ahzab, 41) buyurmaktadır. Müfessirler çok zikretmeyi her mekânda, karada, havada, denizde; her halde, hastalıkta, sağlıkta, fakirlikte,...

Sahili Olmayan Deniz İbrahim Fasih Haydarî rh.a., “Mecdü’t-Tâlîd” adlı eserinde Mevlâna Halid-i Bağdadî k.s. hazretlerinin zâhir ilimlerdeki liyakatine dikkat çeken şu hadiseyi anlatır: Şeyh Ali es-Süveydî...
Kanaat İzzete, Tamahkârlık ise Zillete Neden Olur

19. yüzyıl Nakşibendî-Halidî şeyhlerinden Ahmed Ziyâeddin Gümüşhânevî k.s. hazretleri, “Devâü’l-Müslimîn: Müslümanların İlacı” adlı risalesinde şöyle der: Allah her hastalığın bir şifasını mutlaka yaratmıştır. Nitekim Efendimiz...

Medeniyetin parmak izini neden şiir, mimari ve musikide buluyoruz? Çünkü; • Şiir, kelimelerin musikisi ve mimarisidir. • Mimari, yapıların şiiri ve musikisidir. • Musiki, seslerin şiiri ve...

Gönül hûn oldu şevkinden boyandım ya Rasulallah Nasıl bilmem bu nîrâna dayandım ya Rasulallah Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Rasulallah Cemalinle ferahnâk et ki yandım ya...

Fatih Sultan Mehmed Han, İstanbul’u fethederek Efendimiz s.a.v.’in övgüsüne mazhar olan, bin yüz yıllık Bizans İmparatorluğu’nu tarih sahnesinden silen, Doğu’ya ve Batı’ya yaptığı yirmi...

Cumhuriyet tarihimizin en zor dönemeçlerinden birini daha sağ salim aşmış bulunuyoruz. Neden “sağ salim” dediğimi aşağıdaki satırlarda anlatacağım. Önce şunu söylemekte yarar var: Demokrasi,...

Kaşık Küçük bir çocukken kaşık ne işe yarar bilmezdim. İlk hatırladığım, içinde acı bir şurup, annemin ağzıma dayadığı kaşıktır. Şurup bulaşığını da bitirmek zorundasındır, şifadır....

Oğlumuzun doğum günü geldi çattı dostlar! Bir telaş, bir heyecan, koşturuyoruz. Gerçi daha 7 ay var ama olsun. Eee, bir doğum günü kutlamasının hakkını...
478,629HayranlarBeğen
42,777TakipçilerTakip Et