ÖNE ÇIKANLAR

Allah’a Kulluktan Hemen Sonra

“Rabbin, sadece kendisine kulluk/ibadet etmenizi, ana babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa kendilerine ‘öf’...

Üç Aylar Takvimi

Ramazan-ı Şerif’e Doğru Rahmet iklimi olan üç aylar içerisindeyiz. Pek çok hadis-i şerifte bu ayların önemi üzerinde durulmuş ve müslümanların bu kutlu zaman dilimini ebediyetleri...

BAŞKA NELER VAR?

Hâl Dili

Hem Hizmet Hem Minnet Şeyh Rükneddin Alâüddevle es-Simnanî rh.a., Hâce Azîzân k.s. ile muasır imiş. Bazen...

Cennet Kimi Bekler?

“İşte onların (müttakîlerin) yaptıklarının karşılığı, Rableri tarafından bir bağışlanma ve altlarından ırmaklar akan cennetlerdir. Onlar...

ÂriflerinYolu

Kıssa olmadan ilim anlaşılmaz. Âriflerden kıssalar anlatılacak ki hikmetler gönüllere nakşolsun. Çünkü ârifler, kendisi yapmadığını...

Derviş Bohçası

Sözlükte, hatırlamak, anmak, bir şeyi koruyup ezberlemek, dua ve öğüt gibi anlamlara gelen “zikir”, tasavvufun...

Güldeste

Evliya Ramazanı Nakşibendiyye yolunun büyükleri, ayet-i kerimeler ve hadis-i şeriflerde üzerinde önemle durulan Ramazan-ı Şerif ayına...

İman

Hak Tealâ, “Ey iman edenler, iman ediniz” (Nisa 136) buyurmuş, diğer birçok yerde de “Ey...

Sebepler ve Tevekkül

13. yüzyılın önemli âlimlerinden, Şazeliyye tarikatı mürşidi İbn Atâullah el-İskenderî k.s. “et-Tenvîr fî İskâtı’t-Tedbîr:Tevekkülün İncelikleri”...

İlmin İlmi

“Ben, dedi, bilmek istiyorum kâinattaki sırları, yaradılış hikmetlerini ve bütün ilimleri. Çok büyük bir alim...

Tekkeler mi Bozuldu, Tekkelere Bakışımız mı?

Tasavvuf terbiyesinin verildiği dergâh, hankâh, tekke ve zaviyeler, aynı zamanda gönüllü olarak hizmet gören sosyal...

Derd Senin Derman Senin

Bana yoldaş olalı aşkın senin Her ne ne gelse acı vü tatlı senin Ara yerde nesnesi yok...

Sağlam Temel

20. asırda Irak ve Mısır bölgesinde yaşamış sûfi âlim Muhammed Emin Erbilî k.s. hazretleri “Tenvîrü’l-Kulûb”...

Dünya Hali

Yeni Türkiye’nin Miladı 24 Haziran Türkiye, bir yıl sonra yeni bir seçim sath-ı mailine girmiş bulunuyor....
454,514BeğenenlerBeğen
47,800TakipçilerTakip Et

EDİTÖRDEN

Nereye Baksak?

Tarihimizin hiçbir dönemine benzemeyen bir devirde yaşıyoruz. Bu bir savrulma devri desek acaba abartmış mı oluruz? Taşıdığımız emaneti, riayetsizlikten titrediğimiz ahlâkı, alâmet-i fârikamız olan...