ÖNE ÇIKANLAR

Zaman zaman farklı meşrep ve meslekten insanlarla sohbet imkânı buluyoruz. Hemen her defasında bazı televizyon kanalları veya internet sitelerinin özensizce konu ettiği, İslâm’a dair...

Başlıktaki “bilim” kelimesini görünce büyük ihtimalle zihinlerimize hemen Batı geldi. “Ahlâk” dediğimizde ise İslâm belirdi. Tabii ya, birçoğumuza göre bilim çağdaştır, iyidir, şıktır, modadır....

BAŞKA NELER VAR?

Müminlerin Mutlaka Dikkat Etmesi Gereken Üç Şey

NE İLE MEŞGUL OLMALI? Selef-i Sâlihîn’den bir zat şöyle demiştir: “Sahabe ve onların izini takip eden Tabiûn...

Kur’an-ı Kerim’de “Fehel min müddekir” ifadesi sadece Kamer suresinde ve altı defa geçmektedir. Bu ifade...

Tasavvuf, Kur’an-ı Kerim’e ve Sünnet-i Seniyye’ye sımsıkı sarılmaktır. Derviş her halini, her anını, hayatın her...

“Rahmân” ve “Rahîm”, “rahmet” kökünden türetilmiş; çokluk, fazlalık (mübalağa) anlamı içeren iki isimdir. Her iki...

İnsanların aldıkları ve verdikleri nefesler, bakışları ve hareketleri Allah Tealâ’nın kendilerinde meydana getirdiği (hâdis/sonradan olan)...

Her amel ağacının bir türlü meyvesi olur. Her meyvenin kendine mahsus bir ağacı olduğu gibi,...

Şah-ı Hazne k.s.’nin Nasihati Şeyh Muhammed Diyaüddin k.s. hazretlerinin halifelerinden, Suriye topraklarında irşad halkası kuran ve...

Ebu Said Fazlullah b. Ebu’l-Hayr el-Meyhenî k.s. 967 yılında, bugün Türkmenistan’ın güneydoğusunda, Serahs yakınında bulunan...
Semerkand Dergisi Ekim 2016 - Muharrem ve Aşûra

Evin Adamı Bir erkek evlendiğinde büsbütün başka bir aleme, bir hizmet ve hakikat alemine girmiş olur....
Kanaat İzzete, Tamahkârlık ise Zillete Neden Olur

HER ADIMDA HER NEFESTE Nakşibendîlik yolunun on bir esası, sadece bir tarikatın usulü olarak görülmemelidir. Bunlar,...

Tevhid-i Efkâr Gazetesi, ahlâk ve dinî şuuru, edepleri ve milî adetleri müdafaa ettiği için İleri...

Nizam-ı Cedid Topçubaşısı Ömer Ağa ile Tuna Vilayeti Posta ve Telgraf Müdürü Mehmet Nahit Bey’in...
Semerkand Dergisi 2017 Kampanyasi
487,201HayranlarBeğen
39,213TakipçilerTakip Et

EDİTÖRDEN

Durup Düşünmeden

Yaşadığımız çağı işgal eden dünyacı anlayışın hayatımızdan belli ölçüde kopardığı büyük değerler var. Sadece Cuma hutbesinin sonunda Allah’ın emirleri olarak bize her hafta tebliğ edilen( Devamını Oku )