ÖNE ÇIKANLAR

Cenab-ı Mevlâ Kur’an-ı Kerim’inde müminlere hitaben, “Takva ve iyilik üzerine yardımlaşın” (Maide, 2) buyurur. Son hesapta hüsrana uğrayanlardan olmamamız için, iman ve sâlih amel...

Ahlâkı soyut bir kavram gibi anlarız. Oysa ahlâk çok somuttur. Ahlâk, söylenen, yazılan çizilen, iddia edilen her şeyin er meydanıdır. Ahlâk, hayatı ayakta tutan...

BAŞKA NELER VAR?

Aldanışlar Hz. Ali r.a. şöyle der: “Niceleri vardır ki sahip oldukları nimetler ile aldanırlar. Niceleri vardır, kendilerine...

Hz. Peygamber s.a.v.’in müşriklerle yaptığı en önemli savaşlardan biri de Hicret’in beşinci yılının Şevval ayında...

Evvâh kelimesi Kur’an-ı Kerim’de sadece iki ayette geçmektedir. Bu iki ayet de Hz. İbrahim a.s....

Kelime manası “isteyen, irade ve istek sahibi olan, isteyen anlamına gelen “mürid”; tasavvuf yoluna girmeye...

“O, Din (ceza ve hesap) gününün mâlikidir.”  (Fatiha, 4) Allah Tealâ Fatiha sure-i celilesinde önce kullarının...

Allah’ın Sıfatları: Kelâm Sûfilerin ekseriyetine göre “kelâm” Allah’ın ezeldeki öz sıfatıdır. Hiçbir yönden mahlukların sözlerine benzemez....

İflas Ettikten Sonra İbrahim Fasih Haydarî rh.a., on üç yaşında Mevlâna Halid-i Bağdadî k.s. hazretlerinin tekkesine...

İnsan bilmelidir ki, kalp pek çok kapıları olan bir saraya, her tarafı gösteren bir aynaya,...

10. yüzyılın hadis ve fıkıh alimlerinden Ebu Bekir el-Âcurrî rh.a., “Ahlâku’l-Ulemâ: Âlimlerin Ahlâkı” isimli kitabında,...

Allah’a teslimiyet, O’nun emirlerini yerine getirmektir. Hükümlerini kabul etmektir. Tercihine, tedbirine ve tasarrufuna teslim olmaktır....
Semerkand Dergisi Ekim 2016 - Muharrem ve Aşûra

19. yüzyıl Nakşibendî-Halidî şeyhlerinden Ahmed Ziyâeddin Gümüşhânevî k.s. hazretleri “Musâhabetü’l-İhvân: Müridlerin Arkadaşlığı” adlı eserinde şöyle...

8 Kasım 2016’da yapılan ve rekabetin Cumhuriyetçi aday Donald Trump’la demokrat aday Hillary Clinton arasında...
Semerkand Dergisi 2017 Kampanyasi
485,813HayranlarBeğen
40,406TakipçilerTakip Et

EDİTÖRDEN

Kalbinde, Dilinde

Bugünkü hakim dünyacı kültür, duayı bir psikolojik rahatlama aracı, bir tür “terapi” olarak anlıyor ve takdim ediyor. Bu son derece vahim bir hata. Çünkü bu( Devamını Oku )
Arapca_Banner