Fıkrayı duymuşsunuzdur: Aralarında anlaşmazlık çıkan iki komşudan biri Nasreddin Hoca merhuma gelir, kendi görüşünü anlatır. Hoca, “Haklısın!” der adama. Bir müddet sonra öbürü uğrar...

Bir gün hayatlar sönecek, nefesler kesilecek, her nefis ölümle yüz yüze gelecek, kabirde ve mahşerde hesap verecek, sonrasında ya cennete ya da cehenneme yerleşecek....

Nesep “soy” demektir ve hem baba hem anne tarafından olan akrabalık bağına bu isim verilir. Yani baba, anne, dede şeklinde yukarıya doğru devam eden...

Cennetin ve yeryüzünün ilk yuvası Hz. Âdem a.s. ve Hz. Havva’nın yuvasıdır. İlk yuva cennette kurulduğundan, yuvada cennetten bir tat vardır. Yuvanın kıymetini bilmek,...

Allah Rasulü s.a.v.’in, hadis-i şerifleri yazmasına izin verdiği güzide sahabilerden Abdullah b. Amr b. Âs r.a. anlatıyor: “Rasulullah s.a.v. bir gün odalarından birinden çıkıp mescide...

Büyük bir hızla gelişip yaygınlaşan iletişim imkânları, dünyada ve ülkemizde olup biten her şeyden neredeyse anında haberdar ediyor bizleri. İstemesek de lüzumlu lüzumsuz gündemimize...

Şecaat kelimesi, İslâm’dan önce gözü karalığı ve saldırganlığı ifade etmek için, kabilecilik ve intikamla ilgili durumlar için kullanılıyordu. İslâm’la birlikte ise şecaat, zulüm ve...

Cenab-ı Mevlâ Kur’an-ı Kerim’inde müminlere hitaben, “Takva ve iyilik üzerine yardımlaşın” (Maide, 2) buyurur. Son hesapta hüsrana uğrayanlardan olmamamız için, iman ve sâlih amel...

Allah’a teslimiyet, O’nun emirlerini yerine getirmektir. Hükümlerini kabul etmektir. Tercihine, tedbirine ve tasarrufuna teslim olmaktır. Allah’tan her an gelene ve gelecek olana boyun eğmektir. İşi...

Muhabbet, sözlükte sevgi anlamındadır, “hub” (sevmek) kökünden türemiştir. Bu konuyla özel olarak ilgilenen tasavvuf erbabına göre ise muhabbet manevi hallerdendir. Sûfiler muhabbeti üç sınıfa...

Vâsile b. Eskâ r.a.’ten rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasul-i Ekrem s.a.v. şöyle buyuruyor: “En büyük yalan, bir kimsenin babasından başkasına mensubiyet iddiasında bulunması veya...

İnsan, küçük kâinattır. Zübde-i alem, yani alemin özüdür. Allah Tealâ’nın mucizesidir. Halifesidir. Eşref-i mahlûkatttır, yaratılmışların en şereflisidir. Allah Tealâ’nın eşsiz sanat eseridir. Beden gibi...
Sükût ile irşad

“İnsan hiçbir söz söylemez ki, yanında gözetleyen yazmaya hazır bir melek bulunmasın.” (Kâf, 18) buyuruyor Rabbimiz. Peygamberimiz s.a.v. de, “Allaha ve ahiret gününe iman...
Önce Namaz

Hicrî dördüncü asrın büyük sûfisi Ebu Nasr Serrâc (v. 378), el-Lüma isimli eserinin giriş bölümünde, bu eseri telif sebeplerinden bahsederken şu hususlara temas eder: “Çağımızda...

Sahabeden Ebu Ümame Sudey b. Aclan r.a. anlatıyor: “Bir gün Peygamber s.a.v. ashabıyla birlikte oturmaktaydı. Bir genç geldi ve: – Ey Allah’ın Rasulü! Zina etmem için...

Muharrem ayı, Peygamberimiz s.a.v. tarafından “Şehrullah: Allah’ın Ayı” olarak nitelendirilmiş, Ramazandan sonra en hayırlı ve en üstün bir ay olarak ifade edilmiştir. Bu ayın...

Küçük yaşlardan itibaren Allah Rasulü s.a.v.’in hizmetinde bulunan genç sahabi Enes bin Mâlik r.a. anlatıyor: “Allah Rasulü s.a.v. Medine’ye geldiğinde hizmetçisi yoktu. (Üvey babam) Ebu...

Kıymetli bir mürşid bir beldeye irşada gidiyor. Kısa zamanda ilim ve takvası, etkili irşadı sadece o beldede değil, civar köylerde kasabalarda da duyuluyor.Nihayet bu...

Sahabi efendilerimizden Râfi bin Amr el-Gıfârî r.a. anlatıyor: “Henüz çocuk iken Ensar’dan birinin hurma ağaçlarını taşlamıştım. Bunun üzerine beni yakalayarak Peygamber s.a.v.’e götürdüler. Bana; – Yavrucuğum...

İmam-ı Gazalî rh.a. hazretleri İhyau Ulûmi’d-Dîn isimli meşhur kitabında şöyle anlatır: “Basralı meşhur kadın sûfilerden Rabia Adeviyye’ye; – Bulunduğun mevkiye nasıl ve ne ile yükseldin, diye...

Haramların da, haram mı helal mi olduğu net olmayan şüpheli şeylerin de yaygınlaştığı bir zamandayız. Şeytanın ayartmaları, nefsin sınır tanımaz istek ve hevesleri, pek...

On yaşlarından itibaren Allah Rasulü s.a.v’in vefatına kadar hizmetinde bulunan genç sahabi Enes b. Mâlik r.a. anlatıyor: “Allah Rasulü s.a.v. altı ay boyunca sabah namazına çıktığında...

Kalp, insanı diğer tüm varlıklardan ayıran, onu eşref-i mahlukat kılmaya vesile olan aza. Öyle ya, insan ancak kalbiyle Hakk’ı bilir, marifet deryasına girer, kulluğa...

Ashâb-ı Kiram’ın büyüklerinden, Efendimiz s.a.v. ile on altı gazveye katılan Büreyde b. Hüseyb r.a. anlatıyor: “Rasulullah bize hutbe okurken Hasan ve Hüseyin, üzerlerinde kırmızı bir...

Bir belediyemiz geçen yıl Ramazan etkinliklerini duyurduğu billboardlara şu başlığı koydurmuştu: “Bu Ramazan eğlenceye doyacaksınız!” Sıralanan etkinlikler arasında iftar programları yanında değişik türden müzik...

İçerisinde bulunduğumuz zaman, sathîliğin başını alıp gittiği, maddenin hiç olmadığı kadar manaya galebe çaldığı, suretlere rağbet olunup sîretlerden bihaber olunduğu bir zaman. Ahir zaman....

Asırlar önce batıdan Haçlı seferleri, doğudan Moğol istilaları müslümanlara zor zamanlar yaşatıyordu. Belh’ten Konya’ya göç eden Mevlâna Celâleddin-i Rumî k.s. böyle buhranlı bir dönemde...

Cömertlik, en genel tarifiyle, kişinin elindeki imkanları kendi rızasıyla ve karşılık beklemeksizin insanların faydasına sunmasıdır. Dinimiz, güzel ahlâkı emretmiştir. Cömertlik ise güzel ahlâkın en...

Rabbimize kulluk vazifelerimizden biri de zekâttır. Kelime manası temizlemek, çoğalmak, bereket olan zekât, İslâmî bir kavram olarak, “dinimizce zengin sayılan müslümanların Kur’an’da bildirilen ihtiyaç...

Hazret-i Mevlâna Celâleddin-i Rûmî k.s. Mesnevî’sinde şöyle nakleder: Vakti zamanında, dini bütün bir padişah av için maiyetiyle sahraya çıkar. Yol üstünde bir cariyeye rastlar ve...
479,667HayranlarBeğen
42,434TakipçilerTakip Et